Dočasné dopravní značení

Zajištění provizorního dopravního značení je pro nás hračkou


Dočasné dopravní značení

Nabízíme Vám odbornou konzultaci, návrh, projednání a vyřízení všech potřebných dokladů na příslušných úřadech. Nabízíme Vám zajištění veškerých dopravně-inženýrských opatření pro realizaci Vaší stavby - zábory komunikací, vjezdy a výjezdy vozidel stavby, budování inženýrských sítí, rekonstrukce povrchů.

Zajistíme pro vás:

 • Odborné konzultace dopravně-inženýrských opatření
 • Návrhy dopravně-inženýrských opatření ve všech stupních PD (STUDIE, DSP, RDS, atd.)
 • Projednání a zajištění kladného vyjádření od PČR DI – dopravních inženýrů
 • Projednání a zajištění kladného souhlasu správců/vlastníků komunikací (SÚS, ŘSD, atd.)
 • Zajištění stanovení přechodné úpravy provozu dle §77 zákona 361/2000 Sb. (Města, Obce s rozšířenou působností, Krajské úřady, atd.)
 • Projednání a zajištění kladných vyjádření dopravců veřejných osobních autobusových linek (Dopravní podnik města Brna, KORDIS JMK, Krajský úřad Jihomoravského kraje, atd.)
 • Zajištění vydání rozhodnutí o částečné/úplné uzavírky komunikace, stupeň PD - RDS
 • Zajištění vydání rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace, stupeň PD - RDS
 • Kompletní koordinace dopravně-inženýrských opatření se zhotovitelem stavby
 • Realizace veškerých dopravně-inženýrských opatření (překop, protlak, manipulační prostor, částečná uzavírka, částečná uzavírka řízena pomocí SSZ, úplná uzavírka, atd.)Jsme připraveni zajistit vše potřebné i pro váš projekt. Provizorní dopravní značení opravdu umíme na jedničku.

  • Spolehlivost
  • Kvalita
  • Rychlost
  • Profesionální realizace
  • Pozitivní mysl