Reference realizovaného dopravního značení a projektové dokumentace

Za námi jsou vidět výsledky. Klademe důraz na kvalitu a precizní technologické postupy.

O tom, že svojí práci rozumíme a děláme ji opravdu dobře vypovídají i naše reference.Stavební zábory, Inženýrské sítě - návrhy dopravně-inženýrských opatření, stupeň RDS

 • Bezpečnostní opatření pro chodce v Bílovicích nad Svitavou
 • Blokové čištění Brno-Černovice 2018
 • Brno, Kupkova – lokální oprava splaškové kanalizace
 • Brno, Mošnova 1 – zábor pro revitalizaci domu
 • Brno, nám. 28. dubna 2 – zábor parkovacích stání pro opravu OC Javor
 • Bytový dům B3 Obytný soubor Sadová, přípojka inženýrských sítí
 • Bytový dům Vranovská - Přadlácká, odpojení vodovodní přípojky
 • D2 km 2,000 – 60,000/modernizace IDS, telematika
 • Dopravní zklidnění, Brno-Líšeň, ul. Chmelnice, Wintrova, Štefáčkova a Vlkova
 • I/23 - ul. Bítešská PHS
 • II/3773 Lomnice - Zábor komunikace pro demolici domu
 • II/379 Lažánky - pracovní místa pro opravu komunikace
 • Ivančice Kounická, TS a kabel VN, ul. Kounická, ul. Chřestová
 • Kuřim, Podhoří, DPNNK, Karpinský p. č. 993/1
 • M. Knínice, H. Branka, DPNN, Hlávková, p. č. 489/2
 • Masarykův onkologický ústav - přípojka plynovodu
 • MU – rekonstrukce objektu filozofické fakulty Joštova 13
 • Náměšť nad Oslavou - VN341 rekonstrukce kabelu VN, NN, TS
 • Napojení objektů CSS Tišnov na CZT
 • Prefa kompozity, a.s. - dopravní značení areál ul. Kulkova
 • Rosice - Kurková, 3RD NN příp. kabelového vedení
 • Rosice, I/23 ul. Brněnská - pokládka nového NN
 • Rosice, úplná uzavírka ulice Pod Zahrádkami
 • Řešení pěší a hromadné dopravy Pohořelice – Znojemská
 • Tišnov – ul. Brněnská, Dvořákova – inženýrské sítě
 • Tišnov, Červený mlýn, přel. NNk
 • Univerzitní kampus Masarykovy univerzity Brno - Bohunice, Komplexní simulační centrum MU
 • V. Popovice – Hort, sklad. h: NN příp. kab. ved.
 • Vážany nad Litavou - vjezd a výjezd vozidel stavby
 • Velkoobchodní provozovna Brno, Olomoucká - vybudování připojení
 • Veveří 8, jednotka 455/9 a 455/4
 • VMO Svitavská radiála - most ev.č. 42-004.1 - provizorní zabezpečení po dopravní nehodě
 • VMO Svitavská radiála - most ev.č. 42-004.1 - úprava trvalého dopravního značení
 • Vysoké Popovice - Rekonstrukce VO
 • Zázemí a šatny víceúčelového sportovního areálu ve Velkém Meziříčí
 • Bytový dům Horova 17a, Brno
 • I/52 Nová Ves, I/55 Břeclav - hr. Kraje - obnova - odvodnění – údržba

Realizace svislého a vodorovného dopravního značení

 • III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2
 • III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2
 • Novostavba bytového domu IIC na ulici Řípská v Brně
 • Zpevněné plochy zámek I Bučovice – změna trvalého dopravního značení
 • Oprava MK Příční a Kaunicovy – Slavkov u Brna
 • Úprava stávajícího vjezdu na ul. Černovická II/374 – připojení
 • I/43 úprava trvalého dopravního značení oblast Svitávka-Sasina
 • Mikrokoberce, I/55 Rohatec
 • Mikrokoberce, III/4992 křiž. s I/55 Žeraviny

Silnice a chodníky - návrhy a realizace dopravně- inženýrských opatření, stupeň DSP + DUR + RDS

 • Ul. Bratislavská u křiž. s ul. Příkop - souvislá údržba vozovky
 • Ul. Pisárecká - oprava povrchu
 • Brno, ul. Kšírova - oprava zastávek Horni Heršpice
 • Mikrokoberce, III/37926 Drnovice - Nemojany
 • III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2
 • Brno, ulice Pisárecká - oprava povrchu
 • Brno, Kigginsova - Řípská, pokládka nového povrchu
 • Rosice, ul. Brněnská – lokální výměna povrchu
 • Židlochovice – přestupní terminál IDS
 • D52 Syrovice, sanace násypového svahu DSP/PDSP
 • Ulice Atriová – oprava komunikace
 • III/41611 Moutnice – Jalovisko – oprava povrchu
 • SEK UPC Brno Lidická
 • SEK UPC Brno Líšeň – Prokopa Velikého
 • SEK UPC Brno – Lomená
 • SEK UPC Brno – Mlýnská
 • SEK UPC Brno – Řečkovice
 • SEK UPC Brno – Žabovřesky
 • Optická trasa B2B UPC Brno – Ci Systems
 • Oprava místní komunikace v obci Litostrov
 • Oprava mostu D2-002..2
 • Slavkov u Brna – cyklostezka Slavkov u Brna – Hodějice
 • Oprava MK Příční a Kaunicovy – Slavkov u Brna
 • Slavkov u Brna – rekonstrukce místní komunikace Nádražní – Hotel Florian
 • Místní komunikace ,,U Starosty‘‘ Trstěnice
 • Úprava stávajícího vjezdu na ul. Černovická II/374 - připojení
 • II/374 Brno, Černovická, mosty 374-048, B.1, B.2
 • Ivančice, ul. Oslavanská - oprava komunikace II/393 a II/394
 • I/37 Přeložka silnice I/37 Sklené nad Oslavou - Obchvat
 • I/38 Znojmo, Vídeňská třída – lokální oprava povrchu
 • I/40 kř. Mušlov - bezpečnostní protismyková úprava komunikace
 • Brno, I/42 - ul. Žabovřeská - bezpečnostní protismyková úprava komunikace
 • I/43 Kuřim - Lipůvka - oprava povrchu
 • I/47, oprava mostu ev.č. 47-006
 • I/47 Ivanovice na Hané, lokální oprava povrchu
 • I/50 Brno, MÚK Holzova, MÚK Bělohorská
 • I/53 km 3,992 – 6,720
 • MO I/53 Bantice – Práče – oprava povrchu
 • I/53 Lechovice – průtah
 • Sil. I/54 k.ú. Strážovice - sanace svahu
 • I/54 Blatnice pod sv. Antonínkem - průtah
 • I/54 Moravský Písek – most ev. č. 54-020 přes příkop - oprava
 • I/55 Vnorovy - bezpečnostní protismyková úprava komunikace
 • I/55 - Lužice - Josefov - oprava povrchu
 • Mikrokoberce, I/55 Rohatec
 • Mikrokoberce, III/4992 křiž. s I/55 Žeraviny
 • I/71 km 9,308 – doplnění ocelových svodidel k propustku
 • I/23 MÚK Bítešská - oprava krytu vozovky
 • NAPOJENÍ MK NA SIL. I/38 CHVALOVICE – HATĚ Napojení pozemku p. č. 1912 k. ú. Dyjákovičky (křižovatka č. 3 přestavby sil. I/38 HP Hatě)
 • SILNICE II/379 - OPRAVA STŘEDOVÉ SPÁRY
 • I/52 Bavory - křižovatka se sil. II/421 (km 44,332 - 46,296) - souvislá obnova krytu
 • I/54 SLAVKOV U BRNA, OPĚRNÁ ZEĎ
 • OPRAVA VYBRANÉHO ÚSEKU SILNICE I/43 KUŘIM – LIPŮVKA
 • OPRAVA VYBRANÉHO ÚSEKU SILNICE I/43 KUŘIM - LIPŮVKA - OPRAVA OT Čebín – Malhostovice
 • I/52 Mikulov, most ev. č. 52-065, údržba
 • I/43 Most přes rokli a potok v obci Černá Hora, ev. č. 43 - 020b - odstr. hav. stavu mostu
 • I/47, oprava mostu ev. č. 47-006
 • III/0027 Hrbov – most ev. č. 0027-1
 • Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Zbraslav
 • III/3629 Křtěnov průtah, most ev. č. 3629-2
 • VD Vranov - rekonstrukce koruny hráze vč. průzkumu a jeřábové dráhy
 • I/54 Kyjov, křižovatka se silnicemi II/422 a II/432
 • III/4114 Blížkovice, oprava mostu ev. č. 4114 – 5
 • I/23 Zakřany - oprava krytu vozovky
 • I/43 Lipůvka - oprava opěrné zdi
 • I/23 Rosice, lokální oprava povrchu
 • I/55 Veselí nad Mor. - příčný štěrbinový žlab
 • I/71 Blatnice pod sv. Ant., lokální oprava povrchu

Kanalizace, vodovody a teplovody – návrhy a realizace dopravně-inženýrských opatření, stupeň RDS

 • Brno, Gorkého - oprava poruchy kanalizace
 • Brno, ul. Vymazalova oprava kanalizace a vodovodu
 • II/379 Malhostovice - kanalizace
 • Obec Lipůvka, výměna dešťových roštů na MK
 • Oblast Jaselská, Gorkého, Grohova, Obilní trh, Arne Nováka reko SCZT pára
 • Oprava horkovodu Staré Brno při ul. Vsetínská, mezi šachtami HJ40‑HJ50, 2A
 • REKO MS Brno - Krásného + 1, III.etapa
 • REKO MS Brno - Souběžná + 2, II.etapa
 • Splašková kanalizace a ČOV Kuroslepy
 • Vodovodní řad – ulice Kaštanová
 • BRNO, LOUČKY – OPRAVA KANALIZACE
 • Brno - ul.Králova, rekonstrukce kanalizace
 • Krumvíř - rekonstrukce vodovodu, II. Etapa

Kanalizace a vodovody, teplovody – návrhy dopravně-inženýrských opatření, stupeň DSP + DUR + RDS

 • Brno, Havlenova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 • Brno, Lazaretní I – oprava kanalizace
 • Brno, Lazaretní I – oprava vodovodu
 • Brno, Sychrov, Kouty I., Podbabská - oprava vodovodu
 • I/42 BRNO, VMO - TOMKOVO NÁMĚSTÍ
 • I/42 Brno, VMO – Rokytova

Kulturní akce

 • Černovická míle 2018
 • Den otevřených dveří v pivovaru Starobrno 2018
 • Slavnostní vyřazení absolventů Univerzity obrany
 • Urban Challenge Brno 2018 

Stavební zábory, přípojky IS - návrhy dopravně-inženýrských opatření, stupeň RDS

 • I/43 Brno MÚK Sportovní - úprava DZ
 • I/54 Nížkovice - sesuv svahu
 • Blokové čištění Brno-Černovice 2017
 • Bowling centrum Bílá Hora - připojení komunikace, kanalizační a vodovodní přípojka
 • Brno - Tuřany, ulice Dvorecká 34 - napojeni IS k RD
 • Brno, Kapucínské náměstí 10 - oprava ZTI
 • Brno, Šeránkova – stavební zábor a zařízení staveniště pro ZŠ Sirotkova
 • Brno, ul. Ctiradova 25 - přípojka kanalizace
 • Brno, ul. Divadelní - restaurační zahrádka
 • Brno, ul. Turgeněvova - polyfunkční BD - vodovodní přípojka
 • Brno, ul. Výstavní č. 541/27 revitalizace domu
 • Brno, Úvoz 94, 96 - zateplení BD
 • Bytový dům Vranovská - Přadlácká
 • Čebín, Dlouhé Nivy, VNV+TS+NN
 • Deblín, DPNNK, Sojka, p.č. 377
 • Hala Moravany - komunikace, přípojka plynovodu
 • Hrušovany u Brna, rekonstrukce křižovatky Průmyslová – III/41619
 • Kapucínské nám. 10 - oprava ZTI
 • Kuřim, ul. Podhoří, DPNNK, p.č. 1027
 • Lukovany – Budínský NN příp. kab. příp.
 • Mateřská škola Přemyslovo náměstí, 1.-2. etapa
 • Město Ivančice, Komenského nám. - pracovní místo a úplná uzavírka
 • Mokrá Horákov – kanalizační přípojka z objektu hřiště Horákov
 • Moravské Knínice, obnova vedení NN
 • Novostavba rodinného domu a garáže k.ú. Malhostovice p.č. 1564
 • Podolí – chodník v ul. U Sokolovny část I. přechod pro chodce
 • Polyfunkční Dům Bratislavská, Brno
 • Pozořice, komunikace a inženýrské sítě
 • Reko MS Brno – Nopova + 2
 • Rekonstrukce a nástavba rodinného domu Tišnovská č.81, Brno - napojení IS
 • Samoobslužná automyčka, ulice Okružní, Brno - Lesná
 • Stavební zábor - stání autojeřábu Brno, Cejl 62
 • Dolní Dunajovice – kanalizace do ulice Úzká
 • Rekonstrukce vývodů VN187, 192, 193 z NaO (Náměšť nad Oslavou)
 • Lesonice – prodloužení stoky AB
 • Polyfunkční dům, Bratislavská, Brno
 • Technická infrastruktura firem ZAPA a KOVOSTEEL – Strážnice
 • Kabelové rozvody UPC Masarykova čtvrť
 • Kabelové rozvody UPC Husovice
 • Kabelové rozvody UPC Královo Pole IV
 • Kabelové rozvody UPC Židenice
 • Obnova veřejného osvětlení – Vizovice
 • Obnova veřejného osvětlení – Štěpánov nad Svratkou
 • Obnova veřejného osvětlení – Vysočany
 • Obnova veřejného osvětlení – Stonařov
 • Obnova veřejného osvětlení – Velký Ořechov
 • Obnova veřejného osvětlení – Lanžhot
 • Obnova veřejného osvětlení – Lažánky

Realizace svislého a vodorovného dopravního značení

 • I/38 obnova SDZ
 • I/54 Kyjov – zajištění bezpečného přecházení chodců a cyklistů
 • I/55 Strážnice - Vnorovy - km 91,476 - 95,469
 • II/418, Obec Sokolnice, ul. Komenského
 • Brno, Húskova - trvalé dopravní značení
 • Brno, Kabátníkova 1 - parkování pro MŠ
 • Brno, Kudelova 1853/5 - označení zákazu stání
 • Brno, Sirotkova 14 – Vyhrazené parkovací stání
 • Brno, Tyršova - parkoviště s parkovacím kotoučem
 • Brno, Vackova 70 - parkování pro MŠ
 • Brno, ZŠ Řehořova – Časové omezení pro VPS
 • Hrušovany u Brna, místo pro přecházení u rybníka Šejba
 • Křižovatka sil. III/42510 x III/41619 x III/39528 - úprava dopravního značení
 • Mateřská škola Přemyslovo náměstí, 1.-2. etapa
 • Oprava povrchu – Brno, VMO Poříčí IV, IVF. Etapa, Pokládka povrchu ROCBINDA
 • Pasport komunikace a DZ - Nížkovice
 • PZ Triangle City
 • Zastávka u Brna - bezpečné přechody
 • Zastávka u Brna, ul. Babická - přechod pro chodce
 • Křeptovský Dvůr – zajištění bezpečnosti chodců
 • I/50 Křižanovice – změna místní úpravy provozu
 • I/54 Kyjov – zajištění bezpečného přecházení chodců a cyklistů

Silnice a chodníky - návrhy a realizace dopravně- inženýrských opatření, stupeň DSP + DUR + RDS

 • I/23 Zastávka - oprava povrchu
 • I/37 Velká Bíteš - Lánice
 • I/37 Velká Bíteš, oprava objízdné trasy
 • I/38 Kasárna – oprava povrchu
 • I/42 Brno - MÚK Hradecká
 • I/43 Brno MÚK Hradecká - oprava povrchu „rampy Globus“
 • I/43 Brno MÚK Sportovní most ev. č. 43-002
 • I/43 Černá Hora, most – 43 - 020b (HAVARIJNÍ STAV)
 • I/43 Kuřim - Lipůvka - oprava povrchu - situace stavby
 • I/43 Letovice - oprava povrchu
 • I/50 Oprava povrchu v km 8,000 - 9,639
 • I/52 Mikulov - hraniční přechod - oprava živičného krytu vozovky
 • I/52 Mikulov - obnova krytu vozovky
 • I/53 Lechovice obchvat
 • I/53 OK Dobšice - oprava po dopravní nehodě
 • I/54 Vlkoš - reklamace povrchu
 • I/55 Břeclav, tř. 1. máje - oprava vyjetých kolejí
 • I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov - C110 - Silnice km 78,713 - 80,196
 • I/55, km 87,620 - 89,300, oprava závad ve sjízdnosti
 • I/70 Sudoměřice – oprava mostu ev. č. 70-002
 • II/374 Brno, Černovická, mosty 374-048 B.1, B.2
 • II/380 Klobouky – Terezín, Diagnostika mostů
 • II/380 Moutnice – průtah
 • II/388 křiž. I/19 Bystřice - křiž. II/387 Vír
 • II/397, III/4141 Božice, okružní křižovatka a most 397 - 004
 • II/408 Hrádek průtah
 • III/15273 Ostopovice - Moravany - oprava povrchu
 • III/4956 Hluk, ulice Boršická
 • Brno, Palackého tř. - Vackova, pokládka povrchu
 • Brno, ul. Šámalova - oprava povrchu pod železničním přejezdem
 • CD PALACE SO 04 HTÚ, výkopy, pažení stavební jámy – zemní práce a záchranný archeologický průzkum
 • Domov pro seniory - oprava příjezdové komunikace
 • Chodníky podél silnice III/3898 v obci Horní Loučky
 • Křižovatka silnic I/47 a III/04711 u přejezdu P7194 – Křížanovice u Vyškova
 • Lesní cesta Pístovická – nájezd u Lípy
 • Mikrokoberce 2017, III/37930 Habrovany – Olšany
 • Mikrokoberce 2017, III/4992 křiž. s I/55 – Žeraviny
 • Modernizace silnice II/315 Hrádek průtah
 • Most přes Smrčecký potok v Nedvědici
 • Motorest Rohlenka - úprava trvalého dopravního značení
 • Obec Tetčice - úprava trvalého dopravního značení
 • Obec Žabčice, budování chodníku na sil. III/41621, ul. Přísnotická
 • Oprava zastávek MHD - Brno, ul. Řezáčova, ul. Královopolská a ul. Hlavní
 • Přeložka silnice I/37 Sklené nad Oslavou – obchvat
 • Rezidence Kociánka - rozšíření přístupové komunikace
 • Silnice I/43 most ev. č. 43-038 přes Chlumský potok
 • Zastávkový záliv MHD u židenických kasáren
 • Ulice Komenského – sil. II/418 (Sokolnice)
 • I/50 Holubice – oprava MÚK
 • Oprava havarijního stavu mostu ev. č. D52-030
 • II/408 Hrádek – průtah
 • Autobusová zastávka Kuřim, Díly pod sv. Jánem
 • II/380 Moutnice – průtah
 • III/15273 Ostopovice – Moravany II
 • Silnice III/4956 Hluk: ul. Boršická
 • D52 dopravní knoflíky v km 9,740 – 27,164
 • Emulzní mikrokoberce v JmK – II/421 Zaječí – Milovice
 • I/52 Pohořelice – oprava PHS
 • Veřejné odstavné parkoviště při ulici Taussigova v Brně
 • D52 lokální oprava v km 21,925 – 22,260 LJP
 • D52, I/52 Brno – Mikulov – sanace sesuvů
 • D52, most ev. č. D52-030..3 oprava následků nehody
 • Slavkov, ul. Slovanská

Kanalizace a vodovody – návrhy a realizace dopravně-inženýrských opatření, stupeň RDS

 • Brno - Húskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 • Brno - ul. Králova, rekonstrukce kanalizace
 • Brno, Bayerova II - oprava kanalizace a drobná rekonstrukce na kanalizační síti
 • Brno, Matulkova - oprava kanalizace
 • Brno, ul. Vymazalova - oprava kanalizace a vodovodu
 • Kanalizace a ČOV Prusy - Bošůvky
 • Lesonice prodloužení stoky AB
 • Ochoz u Brna, kanalizační přípojky a sjezdy pro 4 RD
 • REKO MS Brno – Nopova, rekonstrukce plynovodů a plynovodních přípojek
 • Rosice, ul. Sklářská, oprava havarijního stavu kanalizace a vodovodu
 • Kanalizace a ČOV Prusy – Boškůvky
 • Polná, ul. K. L. Klusáčka, Resslova, Nerudova, Zahradní – rekonstrukce vodovodu

Kanalizace a vodovody, teplovody – návrhy dopravně-inženýrských opatření, stupeň DSP + DUR + RDS

 • Brno, Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 • Brno, Zengrova – Oprava kanalizace

Kulturní akce

 • Černovická míle 2017
 • Den otevřených dveří v pivovaru Starobrno
 • Kometa expres
 • Město Rosice, dopravní opatření pro konání pouti
 • Slavnostní přísaha studentů Univerzity obrany
 • Slavnostní vyřazení absolventů Univerzity obrany
 • Závod malých historických motocyklů - ,,Fechtl Cup‘‘

Stavební zábory, přípojky IS - návrhy dopravně-inženýrských opatření, stupeň RDS

 • I/50 Slavkov – stěna proti oslnění
 • III/4254 Dubňany - Ratíškovice
 • Bratislavská 68, sanační opravy objektu a opravy vybraných prostor - zábor
 • Brno - Jehnice, ul. Blanenská, napojení IS pro novostavbu RD
 • Brno, Bulharská 97 - zábor pro kontejner
 • Brno, Křenová - zábor komunikace
 • Brno, ul. Veslařská č. o. 107 demolice a stavba RD
 • Brno, Veslařská 107 A, B, C rodinné domy – přípojka vodovodu
 • Den otevřených dveří pivovaru Starobrno
 • JMH Stavební údržba – mosty 2015 - zábor
 • Karolíny Světlé 38 - zábor pro kontejner
 • Městys Želetava - obnova VO - zábor
 • MU - rekonstrukce a dostavba areálu FF
 • Novostavba BD Francouzská 355/17 vč. přípojek a přeložek IS, sjezdu a stání při komunikaci
 • Novostavba šaten a zázemí pro sportoviště Mokrá - Horákov - přípojky IS
 • Nový Lískovec, ul. Zoubkova - inženýrské sítě
 • Obec Číměř - obnova VO - zábor
 • Obec Lesná - obnova VO - zábor
 • Obec Mašovice - obnova VO - zábor
 • OMS PODA - Brno, sídliště Lesná
 • Oprava zastávek MHD, Brno - zábor
 • Optická přípojka FFS Joštova, Brno
 • Porucha optické trasy MU Brno - výkop ul. Akademická
 • Přípojka splaškové kanalizace, Libušino údolí 64, k.ú. Brno - Pisárky
 • Račice - ú. k. Kopaninská
 • Rajhrad - ul. Syrovická, kanalizační přípojky pro RD
 • Rekonstrukce a dostavba rodinného domu Myslivecká 611, Brno - Tuřany 620 00 - přípojky IS
 • Stavební zábor - stání autojeřábu Brno, Cejl 62
 • Televizní a kabelové rozvody Brno - Veveří, část Zábrdovice II
 • Tišnov - obytná zóna, lokalita Hony za Kukýrnou
 • Výměna nádrží PHM ČS SHELL 8120 Brno, ul. Jihlavská, SO 102 - nádrže
 • Zábor na ulici Kytnerova, Brno - Medlánky
 • Zábor na ulici Tábor, Brno - Žabovřesky
 • Zakřany NN rekonstrukce vedení

Realizace svislého a vodorovného dopravního značení

 • I/38 obnova SDZ (Pouze SDZ)
 • I/54 Veselí n. Moravou - Blatnice pod sv. Antonínkem
 • I/54 Slavkov – Nížkovice
 • Auto Palace – parkovací plochy
 • BD Řípská IIIA
 • Brno – Chrlice – úprava trvalého DZ
 • Brno, Cornovova, vjezd a výjezd ze sběrného střediska
 • Brno, Kartouzská 14 - vyhrazené parkovací stání
 • Brno, Sladkého 5 - vyhrazené parkovací stání
 • Brno, Spáčilova 27 - vyhrazené parkovací stání
 • Brno, Spáčilova 50 - vyhrazené parkovací stání
 • Brno, Štolcova - vyhrazené parkovací stání
 • Brno, Turgeněvova - vyhrazené parkovací stání
 • Brno, ul. Slámova 51 - vyhrazené parkovací stání
 • Brno, Vítězslavy Kaprálové 9 - vyhrazené parkovací stání
 • CT Park, Modřice, ul. Evropská - umístění ukazatele rychlosti
 • CT Park, Modřice, ul. Evropská - úprava trvalého dopravního značení
 • Kobeřice – ulice Chaloupky, doplnění trvalého dopravního značení
 • Město Rousínov – místní úprava provozu – zpomalovací prahy
 • Obec Hvozdec - instalace krátkých příčných prahů
 • Obec Rašovice, návrh trvalého dopravního značení
 • Obec Trstěnice - dopravní zrcadlo
 • Realizace VDZ v areálu Ekostavby Brno
 • Stavební úprava pro službu Click&Collect a rozšíření prostor Dot Com v hypermarketu Tesco Brno Královo Pole – Cimburkova 593/4, OC Královo Pole, Brno
 • Ulice Optátova - vybudování chodníku

Silnice a chodníky - návrhy a realizace dopravně- inženýrských opatření, stupeň DSP + DUR + RDS

 • I/23 Brno - MÚK Bítešská - oprava krytu vozovky
 • I/23 Štěměchy průtah - oprava povrchu objízdné trasy II/410 Rokytnice průtah
 • I/37 Velká Bíteš ul. Lánice
 • I/43 Brno MÚK Sportovní - úprava DZ
 • I/43 Lažany, průtah - oprava povrchů
 • I/43 most ev. č. 43-038 přes Chlumský potok
 • I/54 Žarošice - Archlebov
 • I/55 rampy Hodonín
 • I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov - C110 - Silnice km 78,713 - 80,196
 • II/150 Bystřice pod Hostýnem, ulice Pod Platany
 • II/152 Obec Želešice
 • II/373, III/37367 Březina průtah
 • II/379 Kateřina - Blansko
 • II/379 Podomí - průtah
 • II/381 Dambořice - křiž. II/419
 • II/394 Ivančice, ul. Oslavanská - reklamace povrchu
 • II/394 Tetčice, ul. Nádražní
 • II/397, III/4141 Božice, okružní křižovatka a most 397 - 004
 • II/399 křiž. Vícenice - křiž. III/39911
 • II/400 Miroslav - I/53
 • II/408 Jemnice - křiž. s II/152
 • II/410 Třebíč průtah
 • II/426 Bzenec Přívoz - Strážnice I/55
 • II/436 Chropyně - Kyselovice
 • II/640 Brno, Hradecká
 • III/36734 Kroměříž - Vážany, obnova povrchu
 • III/37928 Nemojany
 • III/3831 Babice - Křtiny
 • III/39411 Padochov
 • III/40833 Mramotice - I/38
 • III/4142 Pravice - Břežany
 • III/41621 Vranovice, Průtah - oprava povrchu vozovky
 • III/416241 křiž. I 52 Ivaň - oprava povrchu vozovky
 • III/4179 Blažovice - Zbýšov, sanace okrajů vozovky
 • III/4199 obec Křižanovice, oprava povrchu po kanalizaci
 • III/4203 Šakvice, mosty ev. č. 4203-3, ev. č. 4203-4
 • III/42222 Čejkovice - Cigánov
 • Autobusové zastávky v Kobylnicích na silnici č. III/4183, reklamační oprava povrchu
 • Blokové čištění Brno - Černovice 2016
 • Brněnská přehrada U kotvy, vjezd a výjezd vozidel stavby
 • Brno - ulice Vinohrady, lokální oprava povrchu
 • Brno, Andrýskova - rekonstrukce vodovodu
 • Brno, II/380 ul. Sokolnická
 • Brno, ulice Pellicova
 • Brno, Vackova - trvalé dopravní značení
 • Bystřice pod Hostýnem, ulice Pod Platany
 • Emulzní mikrokoberce v JmK
 • Extratřída projekt pro zlepšení prostředí v okolí Eko gymnázia Brno o. p. s.
 • Garážový dům a dům s obchodními plochami - Brno, Kohoutovice
 • Garážový dům a dům s obchodními plochami - S01 Garážový dům 1.PP, 2.PP
 • Jirny, Prologis - úprava trvalého dopravního značení
 • LC Salvátor - vjezd a výjezd vozidel stavby
 • Likvidace komunálních odpadních vod v obci Šebkovice, povrchy
 • Lipůvka - oprava chodníků
 • Město Židlochovice - oprava povrchu komunikace, chodníků a parkovacích zálivů
 • MS v nohejbalu mužů 2016
 • Obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji Brno, III/15283 ulice Krejčího, Brno, III/15283 ulice Bedřichovická
 • Obytný soubor Sadová, hlavní komunikace a inženýrské sítě, SO 01 Komunikace
 • Okružní křižovatka I/53 - II/408 k. ú. Dobšice
 • Oprava místních komunikací Velatice - větev D1
 • Oprava obecní komunikace směr Adamov Babice nad Svitavou
 • Oprava povrchu – Brno, VMO Poříčí – I. etapa
 • Oprava povrchu – Brno, VMO Poříčí – II. etapa
 • Oprava povrchu – Brno, VMO Poříčí – III. etapa
 • Oprava povrchu – Brno, VMO Poříčí – IV. etapa
 • Oslavany - oprava ulice Novoveské
 • PDZ při pořádání sportovní akce - AUSTERLITZ Hill Cup
 • Provizorní oprava havarijního stavu komunikace II/384, ulice Rakovecké
 • Přechod pro chodce na ul. Havlíčkově u podchodu pod železniční tratí v Kuřimi
 • PZ Triangle - Triangle city
 • Rekonstrukce chodníků v Malhostovicích a osvětlení tří přechodů pro chodce podél silnice II/379
 • Rekonstrukce chodníku ve středu obce Loděnice Brno - venkov
 • Rekonstrukce místní komunikace v úseku Olešná - Hořice Blansko
 • SEK HS Veveří UPS
 • Šlapanicko - Čistá říčka a Rakovec
 • Trstěnice - záruční lokální opravy prosedlých míst
 • UPC Brno Královo Pole IV
 • VD Vranov - rekonstrukce koruny hráze vč. průzkumu a jeřábové dráhy
 • Žatčany - úprava místní komunikace

Kanalizace a vodovody – návrhy a realizace dopravně-inženýrských opatření, stupeň RDS

 • III/37913 Rohozec - oprava kanalizace
 • Bohutice, Farská zahrada, kabel NN
 • Brno - Babičkova, oprava kanalizace a vodovodu
 • Brno - Gallašova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 • Brno - Húskova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 • Brno, Staňkova I, Skřivanova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 • Brno, VDJ Palackého vrch
 • Reko ms Blansko - Bezručova, Pražská, Zborovce, Zborovecká (plynovod)
 • Reko ms Blansko - Poříčí + 1 (plynovod)
 • Reko VTL DN 500 Velké Němčice - Brno II (plynovod)
 • Rekonstrukce plynovodu a domovních přípojek v Blansku, ul. Dvorská II. etapa
 • Rosice, ul. Sklářská, oprava havarijního stavu kanalizace a vodovodu
 • Úplná uzavírka sil. II/398 v obci Trstěnice - oprava vodovodní přípojky
 • Vodovod a kanalizace v ul. Halasova Letovice

Kanalizace a vodovody, teplovody – návrhy dopravně-inženýrských opatření, stupeň DSP + DUR + RDS

 • Brno, Gorkého I, Arne Nováka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 • Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast ul. Úvoz (parovod x horkovod)

Stavební zábory, přípojky IS - návrhy dopravně-inženýrských opatření, stupeň RDS

 • I/55 Břeclav - oprava vpustí
 • II/385 Kuřim průtah - SSZ - přechod pro chodce v obci Jinačovice
 • III/4301 Ždánice - Bukovany, st. I. extravilány - sanace povrchu u obce Ostrovánky
 • Brno - Bystrc, ul. Kamechy - staveništní zábor
 • Brno - Libušino údolí 66 - kanalizační přípojka
 • Brno - Olomoucká, Kneslova - studie parkovacích stání
 • Brno, ul. Hrubinky č. 8 - přípojka kanalizace
 • Brno, ul. Charbulova - kácení stromů
 • Brno, ul. Kartouzská č.o. 14 - zábor pro umístění lešení
 • Brno, ul. U hřiště 7 - zábor pro umístění kontejneru
 • Brno, ul. Vranovská 41
 • Brno, ul. Výstavní č.o. 26, 28 - zábor pro umístění lešení
 • Brno - Bystrc, ul. Říčanská - sousedské setkání
 • Bukovina - IS pro RD a výstavba chodníku
 • Dlouhá Brtnice - obnova VO
 • Inženýrské sítě v křiž. ul. Minská x Chládkova
 • Ivančice - Alexovice, ul. K Pekárce - rekonstrukce NN
 • Ivančice - Hybešova - rekonstrukce NN
 • Ivančice - Komenského nám., pošta - rekonstrukce NN
 • Křoví - obnova NN v pbč. 108 – 110 akce č. 1040007027
 • Městské divadlo Brno - přístavba dílen a skladů - Lidická 18, 602 00 Brno
 • Novostavba RD na parc. č. 1269, k. ú. Dolní Kounice
 • Novostavba rodinného domu k.ú. Jundrov, parc. č. 132
 • Petrůvka v k.ú. Sychotín
 • RD Marie Svítilová, Ivančice
 • Rosice, ul. Sportovní - TS a kab. VN a NN
 • Stavební úpravy bývalé MŠ, Komenského nám. 7 v Ivančicích
 • Šlapanice, ul. Jiráskova
 • Umístění kontejneru, Jundrov ul. Veslařská
 • Výstavba bytového domu, Nový Lískovec ul. Zoubkova
 • Zpevněné plochy a odvodnění areálu firmy papírny Moudrý s.r.o.

Realizace svislého a vodorovného dopravního značení

 • I/23 Ostrovačice - úprava trvalého dopravního značení
 • I/37 Velká Bíteš, ul. Kpt. Jaroše
 • I/47 Ivanovice na Hané autobusové nádraží doplnění trvalého DZ
 • I/52 Mikulov - ul. 28 října - úprava trvalého dopravního značení
 • II/379 Lažánky průtah
 • II/400 Hostěradice - Višňové, I. Stavba
 • III/40832, III/40833 Mramotice průtah, 1. stavba a úprava objízdných tras
 • Autocentrum PEMM Brno, s.r.o., ulice Jihlavská, Brno, k.ú. Bohunice
 • Brno - ulice Říčanská vyklízení parkovacích míst
 • Brno, Cornovova - úprava trvalého dopravního značení
 • Brno, Černovice - ul. Charbulova 38 - vyhrazené parkovací stání
 • Brno, Přízřenice - realizace trvalého DZ na účelové komunikaci
 • Brno, ul. Slámova - vyhrazené parkovací stání
 • Brno, ul. Spáčilova, Česká pošta 18
 • Brno, ul. Střední - vyhrazené parkovací stání
 • Cyklostezka Brno - Vídeň
 • Jinačovice - rekonstrukce komunikací „Sýčky“ so 100 - pozemní komunikace a zpevněné plochy
 • Kuřim - křižovatka silnic I/43 x II/386
 • Mikulov - křižovatka sil. I/40 a ul. Vídeňská - úprava trvalého dopravního značení
 • Modernizace silnice II/355 Hlinsko - Dřeveš
 • přestupní uzel Miroslav
 • Úprava trvalého dopravního značení - Hranice, ul. Bělotínská
 • Vyhrazená parkovací stání v MČ Brno - Černovice
 • Vyhrazené parkovací stání ulice Štolcova pro mateřskou školu

Silnice a chodníky - návrhy a realizace dopravně- inženýrských opatření, stupeň RDS

 • I/23 Štěměchy průtah
 • I/43 Svitávka
 • I/43 Závist - odpočívky, reklamace povrchu
 • I/50 Brno - MÚK Bělohorská lokální oprava krytu
 • I/54 Vlkoš - Vracov
 • I/53 Branišovice rekonstrukce křižovatky
 • II/367 Prostějov, ul. Dolní
 • II/385 Kuřim průtah
 • II/385 Kuřim průtah - oprava chodníků
 • II/394 Tetčice - průtah, 2. a 3. stavba - veřejná prostranství
 • II/395 Zastávka - Hranice kraje
 • II/398 Podmyče - Šafov
 • II/430 Brno, Olomoucká, most 430 - 001 nutné zabezpečovací práce
 • II/602 Domašov průtah km 19,638 - 20,917 oprava krytu komunikace II. etapa - úplná uzavírka
 • III/1224 Modernizace silnice Padařov - Drhovice
 • III/1519 kř. II/151 Modernizace silnice - Dolní Němčice
 • III/15523 Modernizace silnice Komařice - Heřmaň
 • III/36068, III/36070 podjezd tratí SŽDC - Vícenice
 • III/37363 Ostrov u Macochy, průtah
 • III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4 Pilské údolí - 1. stavba
 • III/4301 Žďánice - Bukovany, st. I extravilány - sanace poruchy u obce Ostrovánky
 • III/49912 Velká nad Veličkou - průtah
 • Blokové čištění Brno - Černovice
 • Brno, ulice Sokolova - souvislá údržba povrchu
 • Bukovina - IS pro RD a výstavba chodníku
 • Cyklostezka Brno - Vídeň
 • Černovická míle 2015
 • Kyjov - úprava připojení účelové komunikace na silnici II/432, výhybna a odstavná stání pro kamiony
 • LC Pod Oborou, LC K Loučkám
 • Libušina třída - oprava chodníků
 • Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku LIGARY 3. stavba - kanalizace Němčany oprava povrchu
 • Modřice, ul. Evropská, B28
 • Mokrá - Horákov - STstabilizace skalní stěny
 • Mokrá - Horákov, chodník, parkoviště, zpomalovací prahy
 • Omice, ul. Tetčická - zpevněná plocha u hřbitova
 • Oprava vybraného úseku silnice I/23 Ostrovačice - Křižovatka D1
 • Ořechov - bezbariérový chodník na ul. Pavlíkova
 • Pohořelice - ul. Cukrovarská - přesun terminálu
 • Pohořelice, místní komunikace Brněnská
 • Pohořelice, výstavba parkovacích ploch
 • Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - I. etapa, část 1.1
 • Přesun svislého trvalého dopravního značení na Palackého tř. 58 v Brně
 • Reklamace z r. 2013 Autobusové zastávky v Kobylnicích na sil. č. III/4183
 • Rekonstrukce místní komunikace - ulice Široká II/602 Domašov průtah km 19,638 - 20,917 oprava krytu komunikace I. etapa - přídlažba + odvodňovací šachty
 • Rekonstrukce místních komunikací ul. Kounická, ul. Jana Vrby
 • Rousínov - Vítovice, oprava povrchu po kanalizaci silnice III/37932
 • Silnice I/50 křižovatka Holubice část B - reklamace povrchu
 • Silnice I/54 Veselí nad Moravou, Bartolomějské nám.
 • Tramvaj Plotní - soubor staveb, I. etapa - C. 1 komunikace, zpevněné plochy, mostní objekty
 • Ul. Kotlářská (Botanická - Lidická) - souvislá údržba vozovky
 • Ul. Sokolova (sil. III/15278), úsek Hněvkovského - Svratka, směr od Hněvkovského souvislá údržba vozovky
 • Ul. Starobrněnská - oprava povrchu

Kanalizace a vodovody – návrhy a realizace dopravně-inženýrských opatření, stupeň RDS

 • Boskovice, Doubravy - vodovod
 • Brno - Elišky Krásnohorské - oprava kanalizace
 • Brno, Staňkova I, Skřivanova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 • Brno, ul. Andrýskova - oprava vodovodu
 • Brno, ul. Palackého tř. - Vackova, Šafaříkova drobná rekonstrukce kanalizační síti
 • Brno, ul. Vackova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 • Brno, Židenice, Slevačská - havárie kanalizace
 • Ivančice, ul. Tomáše Procházky, oprava kanalizačních vpustí
 • Letovice - zokruhování vodovodu Havírná - Jevičská, rozšíření tlakového pásma VDJ Písečná - oprava povrchu
 • Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku LIGARY - kanalizace
 • Oprava kanalizace Pístovice stoka AF
 • Oprava vodovodu Křenovice, ulice Václavská, řad 1
 • Rosice - oprava jednotné kanalizace v ul. Brněnská, Wolkerova, Trávníky I. etapa
 • Splašková kanalizace a ČOV Chlístov
 • Splašková kanalizace a ČOV v městysi Běhařovice a jeho místních částech Ratišovice a Stupešice
 • Trstěnice kanalizace a ČOV
 • Vodovodní a kanalizační přípojka, parc. č. 272, 273, k. ú. Brno - Bystrc

Kanalizace a vodovody, teplovody – návrhy dopravně-inženýrských opatření, stupeň DSP + DUR + RDS

 • III/4213 Klobouky u Brna
 • Brno, Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 • Brno, ulice Gebauerova
 • Přerov, rekonstrukce kanalizačního sběrače NA

Stavební zábory, přípojky IS - návrhy dopravně-inženýrských opatření, stupeň RDS

 • Brno, ul. Bratislavská – stavební zábor, rekonstrukce fasády bytového domu
 • Brno, ul. Charbulova – vyklizení parkovacích stání pro provizorní zastávku BUS
 • Brno, ul. Hraničky – stavební zábor, rekonstrukce rodinného domu
 • Brno, ul. Kotlářská – stavební zábor, rekonstrukce bytu
 • Brno, ul. Řehořova – stavební zábor, výstavba autobusové zastávky
 • Brno, ul. Součkova – stavební zábor, rekonstrukce fasády bytového domu
 • Brno, ul. Výstavní – stavební zábor, rekonstrukce fasády bytového domu
 • Ivančice, J. Svobody 1222/2, Knotková: přeložka NN
 • Městské divadlo Brno, přístavba dílen a skladů, Lidická 18, 602 00 Brno
 • Rosice – Úvoz 742, Sedlák – NN rekonstrukce přípojky
 • Zbýšov, ul. 9. Května – rekonstrukce vedení NN

Realizace svislého a vodorovného dopravního značení

 • Silnice I/23 Náměšť nad Oslavou – křižovatka se silnicí III/3906
 • Silnice I/37 Velká Bíteš, ul. Za Loukama
 • Silnice I/42 Brno, ul. Křižíkova
 • Silnice I/43 Černá Hora
 • Silnice I/52 Mikulov – křižovatka Březí
 • Silnice I/53 Branišovice
 • Rychlostní silnice R52 – odpočívka u Toma
 • Silnice II/413 Prosiměřice – Suchohrdly, extravilány
 • Silnice III/39819 Šafov – Riegersburg
 • Brno, Královo pole, Areál Ceitec a CSP + VTP
 • Brno, ul. Cornovova – umístění příčných prahů
 • Brno, ul. Libušina třída – oprava chodníků
 • Brno, ul. Mikuláškovo nám., udržovací práce na chodníku a vozovce
 • Brno, obytný soubor Sadová, vnitřní sektory Impera
 • Brno, ul. Podveská – parkovací plochy
 • Brno, ul. Rybníček – úprava vjezdu ze ZŠ a MŠ Staňkova
 • Brno, ul. Řehořova – parkovací plochy bytového domu
 • Brno, ul. Turgeňevova – obnova vodorovného dopravního značení na parkovacích plochách
 • Břeclav, ul. Hraniční – úprava stávajících ploch před obchodním domem
 • CTPark Modřice II Lokalita: CTPark Modřice BRP Project: Brno Retail park Modřice – Start-up
 • Český technologický park Brno – centrální zóna
 • Ivančice, ul. Na Brněnce
 • Ivančice, ul. V Olších a U Malovaného mlýna – rekonstrukce povrchu
 • Jihlava, SCANIA – parkovací plochy v areálu
 • Oslavany, úprava ploch autobusového nádraží, I. etapa
 • Slavkov u Brna, ul. Smetanova, I. etapa – rekonstrukce komunikace

Silnice a chodníky - návrhy a realizace dopravně-inženýrských opatření, stupeň RDS

 • Silnice I/19 Sebranice – opěrná zeď
 • Silnice I/23 Náměšť nad Oslavou – křižovatka se silnicí III/3906
 • Silnice I/37 Velká Bíteš, ul. Za Loukama – oprava povrchu
 • Silnice I/42 Brno, ul. Křižíkova – oprava povrchu
 • Silnice I/43 Černá Hora – oprava povrchu
 • Silnice I/52 Mikulov – křižovatka Březí – oprava povrchu
 • Silnice I/53 Branišovice – oprava povrchu
 • Silnice I/53 Lechovice – záruční opravy povrchu
 • Silnice I/54 Silničná – oprava povrchu
 • Rychlostní silnice R52 – odpočívka u Toma, oprava povrchu
 • Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích
 • Modernizace silnice II/355 Hlinsko - Dřeveš
 • Silnice II/379 Lažánky průtah, okres Blansko
 • Silnice II/394 Tetčice průtah, 2. a 3. stavba - veřejné prostranství
 • Silnice II/400 Hostim – Rozkoš, I. stavba – oprava povrchu
 • Silnice II/400 Hostěradice – Višňové, I. stavba – rekonstrukce povrchu
 • Modernizace silnice II/409 Uherčice – Vratěnín - Rancířov
 • Silnice II/413 Prosiměřice – Suchohrdly, extravilány – oprava povrchu
 • Silnice III/15114, Budkov, dopravní opatření při kácení stromů
 • Silnice III/38522, Oprava poškozeného obrubníku a odvodnění v Obci Březina u Tišnova
 • Silnice III/3935 Nová Ves – Senorady v km 5,630 – 7,530 – oprava povrchu
 • Silnice III/3938 Ivančice – Letkovice – oprava krytu
 • Silnice III/39521, parkovací plochy Agris Medlov, SO 012 rozšíření vozovky
 • Silnice III/39819 Šafov - Riegersburg
 • Silnice III/4167 Žatčany – Nesvačilka, zesílení krytu vozovky
 • Blansko, Obůrka – MK Pod Okny – rekonstrukce povrchu
 • Brno, oprava autobusových zastávek MHD pro DPMB, a.s.
 • Brno, ul. Horníkova, výstavba parkovacích pruhů
 • Brno, ul. Křížkovského (křižovatka Poříčí - hotel) – souvislá údržba vozovky
 • Brno, ul. Libušina třída – oprava chodníků
 • Brno, ul. Mikuláškovo nám., udržovací práce na chodníku a vozovce
 • Brno, ul. Rašelinova, výstavba parkovacích pruhů
 • Budkovice, rekonstrukce místní komunikace
 • Ivančice, ul. V Olších a U Malovaného mlýna – rekonstrukce povrchu
 • Koválovice – Osičany, oprava místní komunikace
 • Kunštát – Újezd, ul. Nová, oprava komunikace
 • Moravské Bránice – rekonstrukce chodníku
 • Oslavany, úprava ploch autobusového nádraží, I. etapa
 • Pohořelice, přestupní uzel – stavební úpravy
 • Slavkov u Brna, ul. Smetanova, I. etapa – rekonstrukce komunikace
 • Šlapanice, sběrné středisko odpadů – oprava komunikace
 • Zbraslav, ul. Jiráskova – rekonstrukce místní komunikace

Kanalizace a vodovody – návrhy a realizace dopravně-inženýrských opatření, stupeň RDS

 • Kanalizace a ČOV Kobeřice
 • Společná ČOV a Kanalizace pro obce Popice a Strachotín
 • Kanalizace a ČOV Slatina
 • ČOV a Kanalizace Lažánky, okres Brno-venkov
 • Splašková kanalizace – Suchohrdly u Miroslavi
 • Kanalizace Polánka a Rokytná
 • Likvidace odpadních vod v obci Šebkovice
 • Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně 3.1 MČ Bohunice – rekonstrukce kanalizace - reklamace prací
 • Kanalizace a ČOV – Uherčice
 • Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary
 • Podomí – kanalizace a ČOV
 • I/50 Oprava kanalizační přípojky Slavkov u Brna
 • Ivančice – kanalizace, II. a III. etapa SO 106 - ul. Na Brněnce
 • Ivančice – ul. Kounická a J. Vrby – obnova vodovodu a kanalizace
 • Letovice – zpruhování vodovodu Havírna – Jevíčská, rozčíření tlakového pásma VDJ Písečná
 • Oprava kanalizace Bučovice, ul. Ždánská, stoky CA, CA-2, uzel Š12 (CA) – Š1 (CA-2)
 • Kanalizace Bučovice, ul. Součková – Vyškovská stoka AD-6-2
 • Vodovod Bratčice, napojení na skupinový vodovod Dolní Kounice – Mělčany
 • Oprava kanalizace Rousínov, ul. Habrovanská
 • Odstranění nánosů z koryta Leskavy, k.ú. Starý Lískovec, ř. km 5,329 – 5,690
 • Brno, ČS Nový Lískovec – rekonstrukce technologie úpravy na vodovodní síti
 • Brno, Elišky Krásnohorské – oprava kanalizace
 • Brno – Jundrov, ul. Šeříkova – výstavba vodovodu
 • Brno – Slatina, ul. Pomezní – oprava kanalizace a vodovodu
 • Brno – Židenice, ul. Slévačská – havárie kanalizace
 • Brno – Obřany, ul. Břehová přípojky IS
 • Brno, ul. Provazníkova, oprava kanalizace, úsek stavby: Lesnická – Mathonova

Kanalizace a vodovody, teplovody – návrhy dopravně-inženýrských opatření, stupeň DSP + DUR + RDS

 • Brno, ul. Andrýskova – oprava kanalizace
 • Brno, ul. Andrýskova – rekonstrukce vodovodu
 • Brno, ul. Dulánek – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 • Brno, ul. Francouzská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 • Brno, ul. Húskova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 • Brno, ul. Gorkého, Arne Nováka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 • Brno, Musilova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 • Splašková kanalizace v ulici Rebešovická
 • Rekonstrukce venkovních teplovodních sítí Brno - Líšeň, ul. Strnadova 13, 14 A, Vlkova 4
 • Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast ulice Cejl, Tkalcovská
 • Udržovací práce na stávajícím zařízení – oblast Kulkova, Skopalíkova

Silnice a chodníky - návrhy a realizace dopravně-inženýrských opatření

 • Šlapanice, ul. Karla Čapky – rekonstrukce komunikace
 • Ivančice, ul. Pod Rénou – oprava povrchu
 • Modřice, ul. Sadová a Komenského – budování nových parkovacích stání
 • Brno, ul. Bráfova I. část (NN1417 – Fanderlíkova) – souvislá údržba vozovky
 • Brno, ul. Sokolova – pokládka nového povrchu vozovky (gumoasfalt)
 • Brno, ul. Fryčajova č.o. 64 - 140 – oprava chodníků a vjezdů
 • Brno, ul. Řípská – nový vjezd do areálu firmy AGORA
 • Brno, ul. Wainerovo náměstí – budování nových parkovacích stání

Silnice a chodníky - návrhy dopravně-inženýrských opatření, stupeň DSP+DUR+RDS

 • Silnice I/52 Hraniční přechod Mikulov–Drasenhofen – úprava trvalého dopravního značení
 • Silnice III/37913 Drásov, lokalita Trávnické – pohyb staveništních vozidel
 • Ivančice, ul. Školní – úprava trvalého dopravního značení
 • Brno, ul. Cornovova - návrh trvalého dopravního značení
 • Brno, ul. Charbulova - návrh trvalého dopravního značení
 • Brno, ul. Ferrerova - návrh trvalého dopravního značení
 • Brno, ul. Rybízova – návrh úprav trvalého dopravního značení
 • Brno, ul. Řehořova – Bytový dům, návrh trvalého dopravního značení
 • Brno, ul. Slámova - návrh trvalého dopravního značení
 • Brno, ul. Spáčilova - návrh trvalého dopravního značení

Kanalizace a vodovody – návrhy a realizace dopravně-inženýrských opatření

 • Jamolice – kanalizace a ČOV
 • Zbraslav – kanalizace II. Etapa
 • Kanalizace Polánka a Rokytná
 • Brno, Elišky Krásnohorské – oprava kanalizace
 • Brno, ul. Palackého třída č.o. 24 - napojení vodovodních a kanalizačních přípojek
 • Dolní Kounice, ul. U Škrobárny – havárie kanalizace
 • Ořechov, ul. Jeřábkova – havárie kanalizace
 • CTPark Modřice II, 1350. A – prodloužení veřejného vodovodu
 • Ivančice, ul. Nad Klínkem – budování vodovodu
 • Dolní Kounice, ul. Hlavní – havárie vodovodu

Kanalizace a vodovody – návrhy dopravně-inženýrských opatření, stupeň DSP + DUR

 • Rosice – oprava jednotné kanalizace ul. Brněnská, Wolkerova, Trávníky – I. etapa
 • Rosice – křižovatka ul. V Kopci a Zbýšovská – napojení vodovodních a kanalizačních přípojek
 • Protierozní opatření v k.ú. Šlapanice Lokalita č.1 „PUŠTOR“
 • Splašková kanalizace a ČOV v Městysi Běhařovice a jeho místních částech Ratíšovice a Stupešice
 • Brno, Světlá, Dolnopolní I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 • Brno, Lerchova II, Klácelova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
 • Brno, Popelová – napojení vodovodních a kanalizačních přípojek
 • Obytný soubor Sadová – zásobní řad a vodojem

Silnice a chodníky - návrhy a realizace dopravně-inženýrských opatření

 • Silnice I/40 – oprava propustku v km 15,345
 • Silnice I/43 Letovice – oprava povrchu
 • Silnice I/50 Ostravská – oprava povrchu
 • Silnice I/52 Hraniční přechod Mikulov – Drasenhofen, oprava povrchu
 • Silnice I/52 – oprava trvalého dopravního značení
 • Rychlostní silnice R52 – odpočívka u Toma, oprava povrchu
 • Rychlostní silnice R52 – oprava protihlukové stěny
 • Silnice I/53 křižovatka Čejkovice – oprava povrchu
 • Silnice II/374 – řešení úseku Blansko – Ráječko, SO 102 Stezka v úseku km 0,590 – 0,934
 • Silnice II/400 Hostim – Rozkoš – oprava povrchu
 • Silnice II/400 Újezd – Křižovatka s II/399 – oprava povrchu
 • Silnice III/15275, ul. Ořechovská – oprava povrchu
 • Silnice III/15281, ul. Moravanská – oprava povrchu
 • Silnice III/3839 Obec Tvarožná – výstavba chodníku
 • Silnice III/3935 Nová Ves – Senorady – oprava povrchu
 • Silnice III/41619 Hrušovany u Brna, obchvat – záruční opravy povrchu
 • Silnice III/4183 Obec Kobylnice – budování autobusových zastávek
 • Silnice III/49918 Tasov – Hrubá Vrbka, I. stavba – oprava povrchu

DOKA dopravní značení

Naše společnost byla založena v roce 1995. Od roku 2013 se aktivně věnujeme činnostem v oblasti dopravního značení, projekční činnosti dopravních staveb a realizací pozemních a dopravních staveb. Naše společnost nabízí široké spektrum služeb na vysoké úrovni. Vše co děláme, si od nás získává nejvyššího nasazení a pečlivosti ... Přejít na profil firmy


NON-STOP SLUŽBA

773 004 567